Ocenenia

7. 2. 2024
Dňa 7. februára 2024 si z rúk predsedníčky SFyS Prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. a vedeckého sekretára SFyS Prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc. prevzala Medailu založenia společnosti lékařsko-slowanskej” Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (viac…)
29. 9. 2021
Dňa 29. septembra 2021 si prevzal Striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) RNDr. Ivan Zahradník, CSc. (viac…)
5. 2. 2019
Dňa 5. februára 2019 si z rúk predsedníčky SFyS Prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. a vedeckého sekretára SFyS Prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc. prevzala Striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (viac…)
29. 6. 2015
Cena Slovenskej akadémie vied za výskumnú činnosť v r. 2014 bola udelená v Smoleniciach 29. 6. 2015 kolektívu pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v zložení: Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., RNDr. Ivan Zahradník, CSc., Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. a pracovníkov Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení: Ing. Jozef Ševčík, DrSc., Mgr. Vladena Bauerová, PhD. za súbor vedeckovýskumných prác “Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”. (viac…)
22. 12. 2015
22. decembra 2015 vyhlásila Biofyzikálna spoločnosť USA výsledky súťaže o cestovné granty na výročnú konferenciu 60. Biophysical Society Annual Meeting v Los Angeles. Medzi ocenenými boli aj dve študentky z nášho oddelenia: Katka Macková, doktorandka v odbore Biofyzika na ÚMFG SAV, a Barbora Hoffmannová, diplomantka v odbore Biomedicínska fyzika na FMFI UK. (viac…)
19. 3. 2014
Dňa 19. marca 2014 si z rúk podpredsedu SAV pre II. oddelenie vied Richarda Imricha prevzala Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (viac…)
15. 3. 2012
Študenti-doktorandi OVSB sa v r. 2012 mohli zúčastniť konferencie 56th Biophysical Society Annual Meeting vďaka cestovným grantom od tejto vedeckej spoločnosti. Cestovný grant Biophysical Society Educational Committee získal Ing. Matej Hoťka a cestovný grant International Relations Committee získal RNDr. Radoslav Janíček.(viac…)
26. 5. 2010
Podpredseda SAV doc. Albert Breier odovzdal 26. mája Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča v priestoroch II. oddelenia vied SAV v Bratislave samostatnému vedeckému pracovníkovi v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) SAV Ivanovi Zahradníkovi. Na slávnosti sa zúčastnil člen Predsedníctva SAV doc. Ladislav Petruš, riaditeľka ÚMFG SAV doc. Oľga Križanová, predsedníčka vedeckej rady ÚMFG Ľubica Lacinová a bývalý podpredseda SAV prof. Ján Slezák. Predsedníctvo SAV tak ocenilo iniciatívny prístup Ivana Zahradníka k riešeniu výskumných úloh a zodpovednosť pri plnení pracovných povinností. (viac…)