Prezentácie a postery

Postery

  • orientácia na výšku, rozmery max. 130 cm (výška) x 100 cm (šírka)
  • uchytenie posterov na panely formou pripináčiek (pripináčky zabezpečuje organizátor)
  • postery budú vystavené po celý čas konania sympózia
  • text posterov môže byť v slovenčine alebo angličtine

Prezentácie

Plenárna prednáška: 40 minút + 10 minút diskusia

Krátke zdelenie: 15 minút + 5 minút diskusia