Registrácia a abstrakty

Registrácia pozostáva zo zaslania registračného formulára, úhrady registračného poplatku a zaslania abstraktu.

Prosím vyplňte Registračný formulár.

Registračný poplatok

V cene registračného poplatku sú zahrnuté vstup na všetky vedecké sekcie konferencie, stravovanie a občerstvenie (začiatok večera 3.5. a koniec raňajky 5.5.). Pripomíname, že zaplatenie konferenčného poplatku je spojené s odpustením členského poplatku SKBS za roky 2022 a 2023.

Cenník registračných poplatkov bez ubytovania (v Eur):

Člen/Nečlen SKBS Študent/Doktorand
Štandard 180 100
Štandard + obed 3.5. a 5.5. 196 116
Vstup na 1 deň 120 65
Účasť online 100 55

Bližšie informácie o ubytovaní a bankové spojenie nájdete v sekcii Dôležité informácie

Abstrakty

Prosím, stiahnite si a vyplňte Formulár abstraktu.
Abstrakt zasielajte na adresu bogdan.iaparov@savba.sk.

Registrácia firemných účastníkov

Prosím kontaktujte:
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.,
e-mail: michal.cagalinec@savba.sk,
tel.: 02/ 322 95 040