Dôležité informácie

Termíny

Registrácia účasti a rezervácia ubytovania: 8. 4. 2022 (piatok).
Úhrada registračného poplatku: 8. 4. 2022.
Zaslanie abstraktu: 8. 4. 2022.

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK08 0900 0000 0005 7569 1367
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Správa pre prijímateľa: MenoPriezviskoSKBS2022

Ubytovanie

KC Smolenice ponúka možnosť ubytovania v 1- až 4-posteľových izbách. Nakoľko počet 1-posteľových izieb je limitovaný, obraciame sa na účastníkov s prosbou preferenčne si rezervovať 2- alebo 3-posteľovú izbu a uviesť aj prípadného spolubývajúceho. Ubytovanie si rezervujte v registračnom formulári.
Cenník ubytovania (za osobu a noc):
1-posteľová izba: 43 Eur
2-, 3- a 4-posteľová izba: 39 Eur
Cena ubytovania zahŕňa aj miestny poplatok.

Úhrada za ubytovanie: individuálne počas konania sympózia.
Dôležité upozornenie: v ubytovacom zariadení KC Smolenice je túto úhradu možné realizovať jedine prostredníctvom platobnej karty, nie v hotovosti. Ak by niekto z účastníkov nemal možnosť tejto formy úhrady, prosím kontaktujte nás.

Doprava

Individuálnou formou.

Kontakt

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
e-mail: michal.cagalinec@savba.sk
tel.: 02/ 322 95 040