… v TV a v rozhlase

V tejto časti sa nachádzajú vyjadrenia o našej práci a našom výskume v rozhlase a televízii.

Nočná pyramída

14. 12. 2014

Rádio SLOVENSKO, Nočná pyramída – Matej Hoťka, elektrotechnik a biofyzik (viac…)

18.1.2013

Rádio REGINA, Magnet – Alexandra Zahradníková, rozhovor o výskume funkcie srdcových buniek (2. časť)

5.1.2013

Rádio REGINA, Magnet – Alexandra Zahradníková, rozhovor o výskume funkcie srdcových buniek

26.9.2010

Rádio SLOVENSKO, Vec verejná – Ivan Zahradník, rozhovor s redaktorom Michalom Tvarožkom o výskume funkcie srdcových buniek

markiza

7. 7. 2010

TV Markíza, TV noviny – TV vstup, Ivan Zahradník, Alexandra Zahradníková, Ivan Valent (viac…)

markiza

16. 4. 2009

ST1, Ranný magazín – TV vstup, Ivan Zahradník, Alexandra Zahradníková – rozhovor o práci vedca

markiza

7. 7. 2010

TA3, Hosť v štúdiu Burkert Pieske, Alexandra Zahradníková – rozhovor o výskume príčin arytmií v rámci projektu 6. Rámcového programu EÚ CONTICA

PodLampou

8. 12. 2005

RTVS STV 2 – „Pod lampou: Zázrak s menom bunka“ – Štefan Hríb s Vladimírom Ferákom, Jozefom Nosekom, Ľubomírom Tomáškom a Alexandrou Zahradníkovou (viac…)