Cestovné granty Biophysical Society USA umožnili študentom OVSB prezentovať svoje výsledky na konferencii v San Diegu


Študenti-doktorandi OVSB sa v r. 2012 mohli zúčastniť konferencie 56th Biophysical Society Annual Meeting vďaka cestovným grantom od tejto vedeckej spoločnosti.

Cestovný grant Biophysical Society Educational Committee získal Ing. Matej Hoťka s príspevkom Voltage Dependence of Calcium Spike Characteristics in Rat Cardiac Myocytes autorov Matej Hotka, Radoslav Janicek, Alexandra Zahradnikova, Jr., Eva Polakova, Alexandra Zahradnikova, Ivan Zahradnik.

Cestovný grant International Relations Committee xískal RNDr. Radoslav Janíček s príspevkom Refractoriness of Calcium Release Units in Rat Cardiac Myocytes autorov Radoslav Janicek, Alexandra Zahradnikova, Jr., Eva Polakova, Alexandra Zahradnikova, Ivan Zahradnik.

Výročné konferencie Biofyzikálnej spoločnosti USA sú miestom, kde sa každoročne stretávajú biofyzici z celého sveta. Zúčastniť sa na týchto podujatiach býva pre študentov veľkým stimulom, pretože im umožní sa osobne stretnúť so svetovou špičkou vedcov všetkých oblastí biofyziky, vypočuť si ich prednášky na sympóziách a reagovať na ich otázky počas svojich prezentácií.

Biofyzikálna spoločnosť USA bola založená v r. 1958. Je to vedecká spoločnosť založená pre podporu rozvoja a diseminácie znalostí v oblasti biofyziky. Spoločnosť podporuje rozvoj biofyziky prostreníctvom každoročných výročných konferencií, vydávaním vedeckého časopisu, a prostredníctvom svojich výborov a popularizačných aktivít. 9000 členov spoločnosti pochádza z krajín celého sveta.