Biofyzikálna spoločnosť USA udelila cestovné granty študentkám z OVSB

Výročné konferencie Biofyzikálnej spoločnosti USA sú miestom, kde sa každoročne stretávajú biofyzici z celého sveta. Zúčastniť sa na týchto podujatiach býva pre študentov veľkým stimulom, pretože im umožní sa osobne stretnúť so svetovou špičkou vedcov všetkých oblastí biofyziky, vypočuť si ich prednášky na sympóziách a reagovať na ich otázky počas svojich prezentácií. Pre študentov zo Slovenska však často jediná možnosť ako získať prostriedky na účasť je uchádzať sa o cestovný grant.

22. decembra 2015 vyhlásila Biofyzikálna spoločnosť USA výsledky súťaže o cestovné granty na výročnú konferenciu 60. Biophysical Society Annual Meeting v Los Angeles. Medzi ocenenými boli aj dve študentky z nášho oddelenia:

Katka Macková, doktorandka v odbore Biofyzika na ÚMFG SAV, sa zúčastnila konferencie s príspevkom Postnatal Development of Calcium Signaling in Rat Cardiomyocytes autorov Katarina Mackova, Alexandra Zahradnikova, Jr., Ivan Zahradnik

Barbora Hoffmannová, diplomantka v odbore Biomedicínska fyzika na FMFI UK, sa zúčastnila konferencie s príspevkom Local Character of Release-Dependent Inactivation of L-Type Calcium Current autorov Barbora Hoffmannova, Eva Polakova, Alexandra Zahradnikova, jr., Alexandra Zahradnikova, Ivan Zahradnik.

Biofyzikálna spoločnosť USA bola založená v r. 1958. Je to vedecká spoločnosť založená pre podporu rozvoja a diseminácie znalostí v oblasti biofyziky. Spoločnosť podporuje rozvoj biofyziky prostreníctvom každoročných výročných konferencií, vydávaním vedeckého časopisu, a prostredníctvom svojich výborov a popularizačných aktivít. 9000 členov spoločnosti pochádza z krajín celého sveta.

Linky: 2016 Education Committee Travel Awards, 2016 International Travel Awards