Ukončené projekty

2017-2022

Zahraničné/medzinárodné granty:

image JRP/2019/836/RyRinHeart
RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia (2020 – 2022)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
mito SASPRO 0063/01/02
Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca (2015-2018)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-16-0452
PPIS – Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom (2017-2021)
Vedúci projektu (ÚMB SAV): Vladimír Leksa
Vedúci projektu za BMC SAV: Alexandra Zahradníková ml.
image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
membranes APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0121/19
Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami (2019 – 2022)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec
wave VEGA 2/0091/19
Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie (2019 – 2022)
Vedúci projektu: Marta Novotová
wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková (2017), Alexandra Zahradníková, ml. (2018-2019)
mito VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
(2016 – 2018)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec
membranes VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová
twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml..

2012-2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-0721-10
Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD) (2011 – 2014)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
mito3 APVV-SK-FR-0021-11
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových svalových buniek. Úloha mitochondriálneho proteínu OPA1 (2012 – 2013)
Vedúci projektu: Marta Novotová
APVV4b APVV-LPP-0441-09
Mechanizmy zlyhania funkcie ryanodínového receptora (2009 – 2012)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

molecule VEGA 2/0148/14
Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora (2014-2016)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
image VEGA 2/0147/14
Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov (2014-2016)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník
VEGA 2/0116/12
Plasticita membránových systémov srdcových myocytov (2012 – 2014)
Vedúci projektu: Marta Novotová
conductance VEGA 2/0203/11
Dynamika sarkolemy a membránovej iónovej vodivosti srdcových svalových buniek (2011 – 2013)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník
image VEGA 2/0197/11
Mechanizmy komunikácie medzi iónovými kanálmi diády kardiomyocytu (2011 – 2013)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml., Jana Pavelková
wave VEGA 2/0190/10
Mechanizmy regulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vybrané staršie projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

image LSHM-CT-2005-018833
EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca (2006-2010)
Koordinátor: Gerd Hasenfuss; Vedúci skupiny: Alexandra Zahradníková
wave LSHM-CT-2005-018802
CONTICA: Kontrola vnútrobunkového vápnika a arytmie (2006-2009)
Koordinátor: Burkert Pieske, University of Göttingen / University of Graz
Vedúci skupiny: Alexandra Zahradníková
wave NIH FIRCA RO3 TW005543/2
Reorganizácia vápnikovej signalizácie v zlyhávajúcom srdci (2005-2008)
Vedúci projektu: Sandor Gyorke, Ohio State University, Columbus, OH, USA
Medzinárodný spolupracovník: Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník
image NIH FIRCA RO3 TW005543/1
Vápniková signalizácia v srdcovej väzbe excitácie s kontrakciou (2001-2004)
Vedúci projektu: Sandor Gyorke, Texas Tech University, Lubbock, TX, USA
Medzinárodný spolupracovník: Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník
image HHMI-55000343
Molekulárny mechanizmus vápnikovej signalizácie a väzba excitácie s kontrakciou na srdci (2001-2005)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
APVV4b HHMI-75195547801
Ryanodínový receptor a väzba excitácie s kontrakciou (1995-2000)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

myo APVV-SK-CZ-0172-09
Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov (2010 – 2011)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
RyR APVV-0139-06
SaFRyR: SaFRyR: Vzťah medzi štruktúrou a funkciou domén ryanodínového receptora, zodpovedných za CPVT arytmie (2007 – 2009)
Vedúci projektu: Jozef Ševčík
image APVT-51-031104
Mechanizmus väzby excitácie s kontrakciou v normálnom a zlyhávajúcom myokarde cicavcov (2005 – 2007)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník

Iné granty:

„Štefánik“ – č. 11
Bunková architektúra a prenos energie v srdcových a kostrových svalových bunkách (2004 – 2005)
Vedúci projektu: Marta Novotová