Aktívne projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

image ERA-CVD_JTC2019-055
HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B (2020 – 2024)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec
image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.