Výskumníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Cagalinec, Michal RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
michal.cagalinec@savba.sk 02/ 32295040
Novotová, Marta RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.novotova@savba.sk 02/ 32295037
Pavelková, Jana RNDr., CSc.
vedecká pracovníčka
jana.pavelkova@savba.sk 02/ 32295038
Zahradník, Ivan RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
ivan.zahradnik@savba.sk 02/ 32295041
Zahradníková, Alexandra Ing., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
alexandra.zahradnikova@savba.sk 02/32295034, 0908/069796
Zahradníková, ml., Alexandra RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
saschia.zahradnikova@savba.sk 02/ 32295035