Veda a umenie, poznávanie mikro a nano sveta, ako inšpirácia pre materiálový výskum a dizajnérsku tvorbuDňa 12. 12. 2017 v priestoroch Centra STU pre nanodiagnostiku v Bratislave na Vazovovej 5. bola otvorená výstava “Veda a umenie, poznávanie mikro a nano sveta, ako inšpirácia pre materiálový výskum a dizajnérsku tvorbu”. Usporiadateľom výstavy bol rektor STU. Prezentovala sa na nej sada grafických panelov od autorov: Marty Novotovej, z CBv ÚMFG SAV a Martina Baláža a Iva Vávru z ÚD, FA, STU. Výstavu v deň jej zahájenia poctil svojou prítomnosťou a príhovorom aj prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda SAV. Pre veľký záujem sa výstava predĺžila až do konca januára 2017.

Fotogaléria: