Európska noc výskumníkov, Stará tržnica, Bratislava, 26. Septembra 2014


Živé srdcové bunky – vedecký stánok

„Ako fungujú bunky v našom tele?“ pýtajú sa lekári, inžinieri, filozofi, umelci a aj informatici. Bunka je predsa nositeľom života. Odpovede môžu poskytnúť len experimenty, vravíme my vedci. Ako na to? V prvom rade musíme oddeliť bunky od organizmu tak, aby ostali živé. Prečo? No aby sme zistili zákonitosti ich neúnavnej práce bez vplyvu zložitého okolia. Experimenty sú potom jednoduchšie a výsledky omnoho presnejšie. Získané poznatky nám povedia veľa o našom zdraví aj o našich chorobách.

Ukázali sme, ako v našom laboratóriu získavame živé bunky zo srdcového svalu a čo s nimi robíme. Predstavili sme reálne zariadenie, ktoré sme si na tento účel sami skonštruovali. Opísali sme postup, vysvetlili prečo, čo a ako. Návštevník mohol pozorovať perfúziu vypreparovaného srdca laboratórneho potkana na Langendorffovom zariadení, izolované srdcové svalové bunky v mikroskope, štruktúru myocytov, ako ju vidíme pomocou konfokálnej a elektrónovej mikroskopie, a ukážky priebehu experimentu na obrazovke počítača. Prezentácia bola oživená umeleckými fotografiami vytvorenými zo záberov elektrónovej mikroskopie.

Prezentujúci: Matej Hoťka, Gizela Gajdošíková, Zuzana Nichtová, Marta Novotová, Alexandra Zahradníková, jr., Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník.

Linky: SAV

Fotogaléria:

Zuzana Nichtová v akcii Marta Novotová vysvetľuje
Ivan a Sandra Zahradníkovci v diskusii Zuzka v dave
Ivan Zahradník a študentka gymnázia nie len deti zaujíma naša práca
Marta v akcii Gizka Gajdošíková predstavuje svoje živobytie
ak chcete pečiatku, pozrite sa sem chlapec a Gizka
matka a dcéra Matej Hoťka vysvetľuje
Alexandra Zahradníková s Evou Kutejovou