Európska noc výskumníkov, Stará tržnica a Lab cafe, Bratislava, 29. Septembra 2017


Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn

Prírodu vnímame väčšinou v takých rozmeroch, ktoré nám umožňujú vnímať naše oči. Ak máme príležitosť, môžeme pozorovať drobné časti rastlín alebo živočíchov pomocou lupy alebo optického mikroskopu. Dokonca potom objavujeme nové štruktúry a obdivujeme dokonalosť a krásu, ako aj funkčnosť. Človek nemusí byť vedcom ani umelcom, aby bol naplnený úžasom pri sledovaní fantastických obrázkov, ktoré môžu poskytnúť pohľad na nové, predtým neviditeľné svety. Sú to svety plné tajomstva, vzrušujúcej krásy, fantastických tvarov a štruktúr. Ich podstatou je krása, harmónia, poriadok a účelnosť. Existuje niekoľko rôznych typov elektrónovej mikroskopie, ktoré vo veľkej miere smerujú k štúdiu ultraštruktúry živých organizmov. Obraz spája mikroskopické vedy s umením a krásou a potvrdzuje vedomosti a dokonalosť stvorenia. Spoločne prezentujeme možnosť využitia vybraných mikrosnímkov v dizajne zvýraznením estetického efektu. Vyskúšajte si to s nami.

Vedecký stánok v Starej tržnici, Nám SNP:
Prezentujúci: Marta Novotová a Ladislav Novota (Centrum biovied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV) a Martin Baláž (Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU).

Prednáška v Lab cafe, Nám SNP 25:
Prezentujúci: Marta Novotová (Centrum biovied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV) a Martin Baláž, Ivo Vávra (Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU).

Link:
Európska noc výskumníkov

Fotogaléria: