Deň otvorených dverí OVSB 27. 4. 2016Študenti biomedicínskej fyziky Katedry biofyziky MFF UK navštívili Oddelenie pre výskum svalových buniek so svojou vedúcou doc. Ivetou Waczulíkovou, PhD.

Program:

Prezenácie s diskusiou:

Základné informácie o spriahnutí excitácie s kontrakciou, Alexandra Zahradnikova ml.
Wolframov syndróm: ako proteín v endoplazmatickom retikule ovplyvňuje dynamiku mitochondrií, Michal Cagalinec

Metodiky na OVSB – laboratórne cvičenie:

Konfokálna mikroskopia na prístroji Leica TCS SP2 AOBS – Katarína Macková
Super-rozlišovacia mikroskopia na prístroji Leica TCS SP8 STED 3X – Alexandra Zahradnikova, ml.

DSC_0986DSC_0998
DSC_0996DSC_0999
DSC_1016DSC_1020