Vedecký veľtrh 2022Vedecký veltrh sa konal 23. septembra 2022 na námestí NC Eurovea v Bratislave.

Organizátori veľtrhu Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým.

V stánku Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV v.v.i. boli vystavené obrazy z elektrónovej mikroskopie autorov: Marty Novotovej z OBK ÚEE BMC SAV a Martina Baláža z ÚD, FA, STU na tému „ultraštruktúra bunky“ a súčasne bolo k nahliadnutiu video „Veda a umenie“.

Fotogaléria: