Deň otvorených dverí na OVSB 26. 9. 2014


Študenti – septimáni 1. súkromného gymnázia v Bratislave (Bajkalská 21, 821 08 Bratislava) prišli na návštevu našich laboratórií v rámci svojho ročníkového projektu. Vypočuli si prednášky, pozreli si laboratóriá a diskutovali s nami o našej práci. O návšteve ÚMFG SAV urobili 150-minútovú prezentáciu pred svojím ročníkom a spracovali ju aj vo forme reportáže „Srdce“ vo svojom školskom časopise.

Sandra Zahradníkova piptuje Marta Novotova vysvetluje
Obrázky sú prevzaté z článku študentov 1.sg „Srdce