Organizátori

Programový výbor konferencie

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Prof. Alžbeta Marček-Chorvátová, DrSc.
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Organizačný výbor konferencie

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
RNDr. Jana Pavelková, CSc.
Mgr. Bogdan Iaparov
Mgr. Iuliia Baglaeva

Editori konferenčného zborníka

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Mgr. Bogdan Iaparov