… v médiách

V tejto časti sa nachádzajú vyjadrenia o našej práci a našom výskume v novinách, časopisoch, v informačných bulletinoch a na internete.

link “V srdci srdca ”, Správy SAV 51(6):11, december 2015
Rozhovor s I. Zahradníkom o výskume na OVSB, str. 11
link Zuzana Vítková, “Arytmiu spôsobuje aj vápnik, vedci odhalili jej mechanizmus”, Science.sk, december 2014
Článok o výskume regulácie uvoľňovania vápnika a jej narušení chorobami
24h SMETech link link Ohlasy v slovenských médiách na publikáciu (ohlas v Správach SAV je na s. 14)
Borko Ľ, Bauerová-Hlinková V, Hostinová E, Gašperík J, Beck K, Lai FA, Zahradníková A, Ševcík J. (2014) Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 70: 2897-2912.
link link IBTimes
Eurekalert
Ohlasy v medzinárodných médiách na publikáciu
Borko Ľ, Bauerová-Hlinková V, Hostinová E, Gašperík J, Beck K, Lai FA, Zahradníková A, Ševcík J. (2014) Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 70: 2897-2912.
link Frédérique Hazéová , „Nobelova cena za chémiu: Ako sa z mikroskopu stal nanoskop“, Science.sk, October 2014
Rozhovor s A Zahradníkovou o Nobelovej cene za metódy zobrazovania s rozlíšením nad difrakčný limit a ich využitie pre štúdium živých buniek
link Katarína Čulenová , „Tri páry, ktoré sú spolu: Aké je to pracovať spoločne?“, Šarm 24/7, 12. 6. 2014
rozhovor K. Čulenovej s I. Zahradníkom a A. Zahradníkovou a dvoma ďalšími manželskými pármi o výhodách a nevýhodách spoločnej práce
link „Ocenenie originality vedeckého prístupu“ – Správy SAV 3/2014, str. 7
článok Emila Borčina o výskume A. Zahradníkovej
link „Kto je kto v slovenskej vede: Osobnosti – Veda a výskum, Ivan Zahradník“, Science.sk, October 2013
o výskume I Zahradníka
link „Kto je kto v slovenskej vede: Osobnosti – Veda a výskum, Alexandra Zahradníková“, Science.sk, May 2013
o výskume A Zahradníkovej
link E Retrosi, „Portrét biofyzika“, Informačný bulletin Biofyzikálnej spoločnosti USA, máj 2011
Portrét A Zahradníkovej
vedaSMEsk T Prokopčák, „Alexandra Zahradníková: Odobraté srdce stále žije“, veda.SME.sk, október 2011
Rozhovor s A Zahradníkovou o výskume v OVSB
spravy.pravda V Jancura, „Ako sa dobrať k najväčším tajomstvám srdca“, správy.PRAVDA.sk, august 2010
Rozhovor s A Zahradníkovou
zenaSMEsk M Mihaličková, „Alexandra Zahradníková: Človek má mať jasnú predstavu, čo chce dosiahnuť“, zena.SME.sk, september 2010
Rozhovor s A Zahradníkovou o výsledkoch publikovaných v práci: Zahradníková A, Valent I, Zahradník I (2010), J Gen Physiol 136: 101-116.
webnoviny Ohlasy v médiách na publikáciu
Zahradníková A, Valent I, Zahradník I (2010), J Gen Physiol 136: 101-116.
PopVaT M Bartošovičová, Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a informácie
Rozhovor s A Zahradníkovou v časti „Ženy vo vede“
magazin Informácia o 6. Rámcovom programe projektu CONTICA vo web magazíne Magazin.sk, február 2008
link F Tisovic „Projekt o srdcových arytmiách“
Informácia o tlačovej konferencií o projekte CONTICA 6. Rámcového programu EÚ
link I Zahradník, „TV Markíza o medzinárodnej vedeckej spolupráci“, máj 2005
Informácia o rozhovore S. Dvorského s M. Novotovou a R. Ventura-Clapier na TV stanici Markíza, motivovanom filmom „Profession: chercheur”, ktorý vyrobila TV Arte