Strieborná medaila SLS

bola udelená Ing. Alexandre Zahradníkovej, DrSc.. Cenu si prevzala na zasadaní Slovenskej fyziologickej spoločnosti (SFyS) SLS v rámci konferencie: 95. Fyziologické dni v Prahe dňa 5. 2. 2019 z rúk predsedníčky SFyS Prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. a vedeckého sekretára SFyS Prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc..