ERA-CVD_JTC2019-055

HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B        

Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Trvanie: apríl 2020 – marec 2024
Koordinujúca organizácia: INSERM, Paris Sud University, Laboratory of signalling and cardiovascular pathophysiology

Anotácia:

Zlyhávanie srdca (ZS) je celosvetovo významnou príčinou smrti. Je zrejmé, že súčasťou vývinu ZS sú markantné zmeny energetického metabolizmu. Tieto, okrem iného, zahŕňajú pokles hladiny nosičov energie – ATP, fosfokreatínu a nikotínamid adenín dinukleotidu (NAD+), dôležitého koenzýmu v glykolýze a mitochondriálnej syntéze ATP. V predchádzajúcej štúdii sme v myšacom modeli tlakového preťaženia srdca ukázali protektívny účinok doplnenia výživy o dva vitamíny (B12/B9), ktoré stimulujú mitochondriálnu biogenézu alebo nikotínamid ribozid (NR), nedávno charakterizovaným vitamínom B3, ktorý je prekurzorom NAD+. Keďže tieto doplnky boli v našej štúdii podávané pred nástupom prvých symptómov ZS, tu navrhujeme testovať efektivitu podávania koktailu týchto troch vitamínov B počas symptomatického ZS u myší s cieľom navrhnúť prípadné použitie v liečbe. Našim primárnym cieľom bude zistiť účinok koktailu na prežívanie, funkčnú kapacitu, funkciu srdca, mitochondriálnu respiráciu a dynamiku, metabolizmus vápnika a metabolické fluxy. V perspektíve translácie do kliniky tiež zhodnotíme vplyv tohto koktailu v kontexte štandardnej liečby ZS (β-blokátory, ACE inhibítory). Je tiež kriticky dôležité zohľadniť pohlavné rozdiely v liečbe ZS. Preto druhým cieľom tohto projektu je porovnať efekt liečby u samcov a samíc, ktoré sa líšia v zmenách mitochondriálneho a vápnikového metabolizmu počas ZS.

Kľúčové slová:

zlyhávanie srdca, energetický metabolizmus, mitochondrie, vápniková signalizácia, metabolická terapia, B vitamíny

Ciele:

Cieľom projektu je zistiť efekt metabolickej terapie u myší s klinickými prejavmi zlyhávania srdca:

  • Účinok samotnej metabolickej terapie na prežívanie, funkčnú kapacitu, funkciu srdca a stav mitochondrií.
  • Účinok metabolickej terapie súčasne s bežnou liečbu ZS (β-blokátory, ACE inhibítory).
  • Rozdiely v účinku medzi pohlaviami.

Publikácie:

FrontiersPhysiol Baglaeva I, Iaparov B, Zahradnik I, Zahradnikova A (2023). Analysis of noisy transient signals based on Gaussian process regression. Biophys J 122: 451–459. doi: 10.1016/j.bpj.2023.01.003.