Príprava vzoriek

Ultramikrotóm RMC PowerTome (Boeckeler Instruments), diamantový nôž (Diatome AG, Švajčiarsko), vibratóm 7000smz (Campden Instruments), perfúzne zariadenia     

Kontakt: RNDr. Marta Novotová, CSc., RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

Na elektrónovo-mikroskopické sledovanie ultraštruktúry sa zo vzorky tkaniva po zaliatí do polymérnej živice Durcupan pripravujú ultratenké rezy (58 – 60 nm) na ultramikrotóme. Na získanie ultratenkých rezov je využívaný diamantový nôž. Ultratenké rezy nanášané na medené sieťky pokryté formvarovou blanou slúžia na štúdium vzoriek pod elektrónovým mikroskopom.

mikrotom

Perfúzna aparatúra na chemickú fixáciu izolovaného pracujúceho srdca experimentálnych zvierat (potkan, myš) pozostáva z 3 perfúznych kolón. Kolóna č.1 je naplnená fyziologickým roztokom, ktorý slúži na odstránenie krvi z pracujúceho srdca, kolóna č. 2 obsahujúca fyziologický roztok bez vápnika sa používa na vyvolanie relaxovaného stavu myokardu a kolóna č.3 naplnená fixačným roztokom zabezpečuje predfixáciu celého myokardu.

perfuziaPerfúzna aparatúra na izoláciu kardiomyocytov z ľavej komory srdca pozostáva z 3 perfúznych kolón. Kolóna č.1 je naplnená fyziologickým roztokom, ktorý slúži na odstránenie krvi z pracujúceho srdca, kolóna č. 2 obsahujúca fyziologický roztok bez vápnika sa používa na vyvolanie relaxovaného stavu myokardu a kolóna č.3 naplnená enzýmovým roztokom slúži na oddelenie jednotlivých buniek.

Na sledovanie štruktúry svalov pracujeme s kúskom celého tkaniva, ktorý mechanicky vypreparujeme. Tenké rezy živého tkaniva (10 – 450 µm) pripravujeme na vibratóme pomocou noža s čepeľou z nehrdzavejúcej ocele alebo s keramickou čepeľou z ultratvrdého zirkónu. vibratome