Elektrofyziológia

Patch clamp zosilňovače Axopatch 200-B (Axon Instruments), VE-2 (Alembic Instruments), stimulátor IonOptix MYOPACER, trhačka mikropipiet P-97 (Sutter Instruments)      

Kontakt: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

Vybudované s podporou projektov NIH FIRCA RO3 TW005543/2, LSHM-CT-2005-018802 a ITMS 26240120008

Metóda „patch clamp“ sa používa hlavne na meranie

  • vápnikových prúdov na izolovaných živých srdcových myocytoch pomocou metódy napäťového zámku
  • aplikáciu indikátorov, pufrov a metabolitov do cytozolu srdcových myocytov
  • stimuláciu srdcových myocytov na vyvolanie lokálneho uvoľnenia vápnika
  • meranie pasívnych elektrických vlastností buniek (kapacita a odpor membrány) s vysokou citlivosťou a časovým rozlíšením
perfusion patch clamp cell3

Zaujímame sa o moduláciu aktivácie a inaktivácie vápnikových prúdov cez L-typ vápnikových kanálov za rôznych podmienok a o zmeny vápnikových prúdov vyvolané fyziologickými a patologickými podnetmi.

Metóda „field stimulation“ sa používa na stimuláciu buniek externými elektródami. Zaujímame sa o zmeny uvoľňovania vápnika vyvolané fyziologickými a patologickými podnetmi.

Meranie membránovej kapacity s vysokou rozlišovacou schopnosťou sa používa ako nástroj na štúdium dynamiky povrchovej membrány a t-tubulov v srdcových myocytoch.