Matematické modelovanie

Mathematica (Wolfram Research), MATLAB (MathWorks), Huygens (Scientific Volume Imaging), pClamp (Axon Instruments), Origin (OriginLab), Chimera (UCSF), SITUS (Biomachina.org), LAS X (Leica), Modeller (salilab.org), vlastný softvér v jazyku C++     

Metódy analýzy:

 • analýza merania a simulácie izolovaných kanálov, záznamov iónových prúdov
 • analýza vápnikových signálov v bunkách
 • analaýza pasívnych elektrických vlastností buniek
 • lokalizácia proteínových štruktúr do máp elektrónovej hustoty
 • 3D rekonštrukcia konfokálnych a wide-field obrazových sérií
 • dekonvolúcia konfokálnych a wide-field obrazových sérií
 • kvantitatívna morfometria metódou vertikálnych rezov
image Hugens3D CellAnalyzer

Matematické modelovanie a simulácia sa používajú na:

 • vývoj Markovovských modelov vrátkovania ryanodínového receptora, ktoré spájajú väzbu ligandov (Ca2+, Mg2+, ATP) s otváraním kanála
 • vývoj stochastických modelov, ktoré spájajú aktivitu jednotlivých kanálov s aktivitou skupín kanálov tvoriaci diádu srdcových myocytov
 • simulácia aktivity jednotkových kanálov a kanálových skupín
 • simulácia vápnikového záblesku a šírenie vápnikových vĺn
 • konštrukcia geometrických modelov svalových buniek
 • modelovanie štruktúry proteínov

Cieľom týchto štúdií je porozumieť vzťhom medzi štrukúrou a funkcioiu iónových kanálov a vzťahu medzi aktivitou jednotlivých iónových kanálov v izolácii a ich aktivitou v bunke.

wave wave modelcell molecule