Konfokálna mikroskopia

Laserový skenovací konfokálny fluorescenčný systém TCS SP2 AOBS (Leica Microsystems) s invertovaným mikroskopom DMIRE-2 (Leica)     

Kontakt: RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.

Vybudované s podporou projektov HHMI-55000343, NIH FIRCA RO3 TW005543/2, LSHM-CT-2005-018833 a ITMS 26240120008

Konfokálny mikroskop Leica TCS SP2 je využívaný primárne na meranie lokálnych vápnikových signálov počas aktivácie uvoľňovania vápnika v xt móde, kedy jedna línia je skenovaná opakovane rýchlosťou až 2000 línií za sekundu (obrázok vľavo). Získaný obraz poskytuje údaje o priestore (x) a čase (t). Pomocou synchronizátora je konfokálny mikroskop spojený so zostavou patch-clamp aparatúry. Toto zapojenie nám umožňuje bunky kontrolovane stimulovať a ich prúdovú odpoveď a uvoľnenie vápnika zaznamenávať paralelne. Fluorescenčné indikátory vápnika kombinované s nefluorescenčnými chelátormi vápnika zobrazujú priestorovo oddelené lokálne udalosti aj v prípade, že k uvoľňovaniu vápnika dochádza v celom objeme bunky naraz.

riadkové zobrazenie vápnikových hrotov v srdcových svalových bunkách potkana označenie povrchovej membrány a t-tubulov s di-8-ANEPPSom
Konfokálny mikroskop Leica TCS SP2 je samozrejme možné používať aj na meranie statických obrazov alebo pomalších javov v štandardnom xy móde. Fluorescenčné značky sa používajú na zobrazenie špecifických častí buniek, ako sú povrchová membrána (obrázok vpravo) a iné organely. Obrazy je možné snímať v sériách optických rezov umožňujúcich 3D rekonštrukciu, ako aj v časových sériách. Pri správnej kombinácii fluorescenčných indikátorov vápnika a bunkových štruktúr je možné korelovať záznamy z oboch typov zobrazení.

Zostava konfokálneho mikroskopu Leica TCS SP2:

  • Invertovaný mikroskop DM IRE2
  • Objektívy 10x a 20x suchý, 40x olejový, 63x olejový, 63x vodný
  • AOBS, AOTF
  • Skener 1000 Hz
  • 2x PMT, 1x TLD detektory
  • 1x Ar laser (458, 476, 488, 496, 514 nm)
  • 3x He/Ne laser (543, 594, 633 nm)