Biochémia/mol.biológia

     

Kontakt: RNDr. Alexandra Zahradníková ml.

  • Proteínová elektroforéza
  • Western blot
  • Izolácia RNA
  • Izolácia DNA
  • PCR (v spolupráci s OVPM)
  • qPCR (v spolupráci s OVPM)