Organizers

Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Chair

Michal Cagalinec

Steering committee

Daniela Gašperíková, Martina Škopková

Members

Alexandra Zahradníková jr., Silvia Borecká, Dominika Hromníková

Webpage administration

Bogdan Iaparov