Ladislav Novotaphoto
technický pracovník
E-mail: Ladislav.Novota@savba.sk
Tel.: 02/ 32295036