LSHM-CT-2005-018833

EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca        

 

Koordinátor: Gerd Hasenfuss
Vedúci skupiny: Alexandra Zahradníková

Trvanie: január 2006 – december 2010
Koordinujúca organizácia: University of Gottingen, Germany

EUGeneHeart

Anotácia:

Projekt je zameraný na genomiku signalizačných mechanizmov, ktoré hrajú úlohu v zlyhávajúcom srdci, teda pri ochorení veľmi častom v európskej populácií. Konečným cieľom je vyvinúť efektívnejšiu liečbu tohto syndrómu. Preto sa konzorcium skladá z laboratórií a inštitúcií, špecializujúcich sa na základný, farmaceutický aj klinický výskum ako aj z malých a stredných podnikov. Projekt je založený na hypotéze, že zmeny v štruktúre a funkcií srdca predchádzajúce jeho zlyhaniu je možné rozdeliť na užitočné (zlepšujúce srdcovú funkciu) a nepriaznivé (vedúce k zlyhaniu srdca), a že je možné selektívne zabrániť nepriaznivým zmenám. Budeme analyzovať rozdiely medzi jednotlivcami, ktorí sa odlišujú náchylnosťou na zlyhanie srdca, vykonáme genomický a proteomický skríning, a umožníme transláciu získaných výsledkov do farmakologickej a klinickej praxe. Dôležitou súčasťou projektu je vzdelávanie a tréning (konferencie, workshopy).

Kľúčové slová:

Zlyhávajúce srdce, hypertrofická signalizácia, srdcové svalové bunky

Ciele:

Cieľom projektu EUGeneHeart je vyvinúť nové prístupy pre prevenciu a liečbu zlyhávajúceho srdca pomocou analýzy genomiky signalizačných mechanizmov. Stratégia je založená na hypotéze, že existujú užitočné aj nepriaznivé formy hypertrofie, a že zlyhávaniu srdca často predchádza nepriaznivá hypertrofia. Na identifikáciu priaznivej a nepriaznivej zložky hypertrofie sa zameriame na štúdium adaptačnej a maladaptívnej signalizácie pri hypertrofii a zlyhaní srdca.

Kolektív Oddelenia pre výskum svalových buniek ÚMFG SAV sa bude podieľať na určení, ako a prečo sa mení schopnosť srdca vykonávať sťah pri elektrickom podnete, a ako sú tieto zmeny ovplyvnené zmenami génovej expresie a farmakologicky.

Publikácie:

SciRep Novotova M, Zahradnikova A Jr, Nichtova Z, Kovac R, Kralova E, Stankovicova T, Zahradnikova A, Zahradnik I (2020): Structural variability of dyads relates to calcium release in rat ventricular myocytes. Sci Rep 10: 8076 doi: 10.1038/s41598-020-64840-5.
JGP Petrovic P, Valent I, Cocherova E, Pavelkova J, Zahradnikova A (2015): Ryanodine receptor gating controls generation of diastolic calcium waves in cardiac myocytes. J Gen Physiol 145: 489-511.
JGP Ghigo A, Perino A, Mehel H, Zahradníková A Jr, Morello F, Leroy J, Nikolaev VO, Damilano F, Cimino J, De Luca E, Richter W, Westenbroek R, Catterall WA, Zhang J, Yan C, Conti M, Gomez AM, Vandecasteele G, Hirsch E, Fischmeister R. (2012): Phosphoinositide 3-kinase ? protects against catecholamine-induced ventricular arrhythmia through protein kinase A-mediated regulation of distinct phosphodiesterases.. Circulation 126(17):2073-83.
CardiovascRes Piquereau J, Caffin F, Novotova M, Prola A, Garnier A, Mateo P, Fortin D, Huynh LH, Nicolas V, Alavi MV, Brenner C, Ventura-Clapier R, Veksler V, Joubert F (2012). Down-regulation of OPA1 alters mouse mitochondrial morphology, PTP function, and cardiac adaptation to pressure overload. Cardiovasc Res 94: 408-417.
JPhysiol3 Janicek R, Zahradnikova-Jr A, Polakova E, Pavelkova J, Zahradnik I, Zahradnikova A (2012): Calcium spike variability in cardiac myocytes results from activation of small cohorts of RYR2 channels. J Physiol 590: 5091-5106.
JGP Tencerova B, Zahradnikova A, Gaburjakova J, Gaburjakova M (2012): Luminal Ca2+ controls activation of the cardiac ryanodine receptor by ATP. J Gen Physiol 140: 93-108.
Nichtova Z, Novotova M, Kralova E, Stankovicova T (2012): Morphological and functional characteristics of models of experimental myocardial injury induced by isoproterenol. Gen Physiol Biophys 31: 141-51.
JPhysiol3 Piquereau J, Novotova M, Fortin D, Garnier A, Ventura-Clapier R, Veksler V, Joubert F (2010). Postnatal development of mouse heart: formation of energetic microdomains. J Physiol.588: 2443-54.
JGP Zahradnikova A, Valent I, Zahradnik I (2010): Frequency and release flux of calcium sparks in rat cardiac myocytes: a relation to RYR gating. J Gen Physiol 136: 101-116.
JGP Zahradnikova A, Gaburjakova M Bridge JHB, Zahradnik I (2010): Challenging quantal calcium signaling in cardiac myocytes.. J Gen Physiol 136:581-583.
JPhysiol Polakova E, Zahradnikova A Jr, Pavelkova J, Zahradnik I, Zahradnikova A (2008). Local calcium release activation by DHPR calcium channel openings in rat cardiac myocytes. J Physiol. 586: 3839-3854.
JPhysiol Joubert F, Wilding JR, Fortin D, Domergue-Dupont V, Novotova M, Ventura-Clapier R, Veksler V (2008): Local energetic regulation of sarcoplasmic and myosin ATPase is differently impaired in rats with heart failure. J Physiol. 586: 5181-5192.
JPhysiol Athéa Y, Viollet B, Mateo P, Rousseau D, Novotova M, Garnier A, Vaulont S, Wilding JR, Grynberg A, Veksler V, Hoerter J, Ventura-Clapier R. (2007): AMP-activated protein kinase alpha2 deficiency affects cardiac cardiolipin homeostasis and mitochondrial function. Diabetes. 586: 786-794.
JPhysiol3 Zahradnikova A Jr, Polakova E, Zahradnik I, Zahradnikova A (2007). Kinetics of calcium spikes in rat cardiac myocytes. J Physiol 578: 677-691.