Deň otvorených dverí pre študenov zo Žilinskej univerzity8. februára 2016 sme zorganizovali Deň otvorených dverí o metóde patch clamp pre študentov – diplomantov v odbore Biomedicínske inžinierstvo na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity.

Program stretnutia:
1. Úvod do metódy patch-clamp a do problematiky riešenej na OVSB – Alexandra Zahradníková, ml.
2. Praktická časť: príprava a trhanie pipiet na trhačke P-97 Flaming-Brown Micropipette Puller, meranie odporu pipety v roztoku – Katarína Macková
3. Diskusia: praktické rady týkajúce sa zavedenia metodiky patch clamp – A. Zahradníková, K. Macková