Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

bola udelená RNDr. Ivanovi Zahradníkovi, CSc. za zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.