Ocenenia

29. 9. 2021
Dňa 29. septembra 2021 si prevzal Striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) RNDr. Ivan Zahradník, CSc. (viac…)
5. 2. 2019
Dňa 5. februára 2019 si z rúk predsedníčky SFyS Prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. a vedeckého sekretára SFyS Prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc. prevzala Striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (viac…)
29. 6. 2015
Cena Slovenskej akadémie vied za výskumnú činnosť v r. 2014 bola udelená v Smoleniciach 29. 6. 2015 kolektívu pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v zložení: Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., RNDr. Ivan Zahradník, CSc., Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. a pracovníkov Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení: Ing. Jozef Ševčík, DrSc., Mgr. Vladena Bauerová, PhD. za súbor vedeckovýskumných prác “Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”. (viac…)
22. 12. 2015
22. decembra 2015 vyhlásila Biofyzikálna spoločnosť USA výsledky súťaže o cestovné granty na výročnú konferenciu 60. Biophysical Society Annual Meeting v Los Angeles. Medzi ocenenými boli aj dve študentky z nášho oddelenia: Katka Macková, doktorandka v odbore Biofyzika na ÚMFG SAV, a Barbora Hoffmannová, diplomantka v odbore Biomedicínska fyzika na FMFI UK. (viac…)
19. 3. 2014
Dňa 19. marca 2014 si z rúk podpredsedu SAV pre II. oddelenie vied Richarda Imricha prevzala Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (viac…)
15. 3. 2012
Študenti-doktorandi OVSB sa v r. 2012 mohli zúčastniť konferencie 56th Biophysical Society Annual Meeting vďaka cestovným grantom od tejto vedeckej spoločnosti. Cestovný grant Biophysical Society Educational Committee získal Ing. Matej Hoťka a cestovný grant International Relations Committee získal RNDr. Radoslav Janíček.(viac…)
26. 5. 2010
Podpredseda SAV doc. Albert Breier odovzdal 26. mája Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča v priestoroch II. oddelenia vied SAV v Bratislave samostatnému vedeckému pracovníkovi v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) SAV Ivanovi Zahradníkovi. Na slávnosti sa zúčastnil člen Predsedníctva SAV doc. Ladislav Petruš, riaditeľka ÚMFG SAV doc. Oľga Križanová, predsedníčka vedeckej rady ÚMFG Ľubica Lacinová a bývalý podpredseda SAV prof. Ján Slezák. Predsedníctvo SAV tak ocenilo iniciatívny prístup Ivana Zahradníka k riešeniu výskumných úloh a zodpovednosť pri plnení pracovných povinností. (viac…)